Kobbel

Kobbel 4 mm
Håndsydd kobbel i kvalitetslær fra England.
Pris
Fra kr 220,00
Kobbel 5 mm
Håndsydd kobbel i kvalitetslær fra England.
Pris
Fra kr 230,00
Kobbel 6 mm
Håndsydd kobbel i kvalitetslær fra England.
Pris
Fra kr 240,00
Kobbel 8 mm
Håndsydd kobbel i kvalitetslær fra England.
Pris
Fra kr 280,00